Lækagesporing

​Fyns Termografi udfører lækagesporing ved brug af avanceret ultralydsscanningsteknologi. Vores specialiserede udstyr muliggør påvisning af lækager i alle former for tryksatte systemer. Lækager, såsom damp, luft, ilt eller medicinske gasser, udgør betydelige sikkerheds- og driftsrisici, samt medfører betydelige økonomiske omkostninger.

Tab af luft medfører overbelastning af kompressor

Når lækager opstår i et rørsystem, kræver det, at trykluftkompressoren ikke kun leverer den nødvendige mængde luft til systemet, men også kompenserer for den ekstra luftmængde, der går tabt på grund af lækagen. Kompressorbelastningen er direkte proportional med luftmængden eller kapaciteten. Med andre ord stiger kompressorbelastningen i takt med den mængde trykluft, der produceres og går tabt på grund af lækager. Typiske steder for lækager inkluderer samlinger af slanger, tilkoblinger, trykluftscylindere og lynkoblinger.

Eksempel på lækage:

Hvis der er et hul med en diameter på 5 mm i et 6 bars trykluftsystem, vil dette medføre en lækage på 1,5 m3/min. Dette svarer til en kompressoreffekt på 9,3 kW. Hvis trykluftsystemet er i drift hele året rundt, vil elforbruget til at producere denne lækage være 82 MWh om året, hvilket svarer til en udgift på cirka 40.000 kr. årligt. Derudover vil udbedring af lækagerne også forbedre sikkerhedsforholdene og arbejdsmiljøet i de berørte områder.

Kontakt os angående lækagesporing

Du er velkommen til at kontakte os for en gennemgang af dine trykluftsinstallationer på telefonnummeret 20 14 41 45.​

Firma

Fyns Termografi APS

CVR: 11189105

Adresse​

Fasanvej 26

5672 Broby